Ninus Scratch Apps

Clica per obrir Scratch Apps i executa el programa "Ninus Scratch" a l'ordinador del Ninus.